REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1 RekisterinpitäjäFragus Warranty Finland Oy
Lars Sonckin kaari 14 02600 Espoo
info@fragus.fi, www.fragus.fi
2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissaJukka Järvinen
Lars Sonckin kaari 14 02600 Espoo
09-34873237
3 Rekisterin nimiFragus Warranty Finland Oy:n asiakasrekisteri
4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitusHenkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, sopimusten hallinnointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Fragus Warranty Finland Oy:lle, info@fragus.fi. Osa henkilötietojen käsittelystä on ulkoistettu Fragus Warranty Finland Oy:n emoyhtiölle AB Svensk Bilgarantinille sopimusten hallinnointia ja laskutusta varten.
5 Rekisterin tietosisältö• Nimi
• Henkilötunnus
• Osoite
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Tilaustiedot
• Suoramarkkinointilupa
• Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot
• Kohteen yksilöintiteidot, kuten ajoneuvon rekisteritunnus
6 Säännönmukaiset tietolähteetTietoja kertyy rekisterinpitäjän omassa toiminnassa, niitä saadaan rekisteröidyltä itseltään tai luovutuksina muista henkilörekistereistä, mikäli rekisteröity on antanut luovukseen suostumuksensa.
7 Tietojen säännönmukaiset luovutuksetKerättyjä tietoja ei luovuteta konsernin ulkopuolelle, ellei rekisteröidylle ole muuta ilmoitettu.
8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelleHenkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
9 Rekisterin suojauksen periaatteetManuaalista aineistoa, kuten paperia ei tallenneta rekisteriin.

Digitaalinen aineisto tallennetaan lukituille servereille, jotka ovat suojattu usealla eri salausmenetelmällä. Vain Ab Svensk Bilgarantin järjestelmäasiantuntiajalla on pääsyoikeus servereille.

10 Henkilötietojen säilytysaikaTietoja säilytetään niin kauan kuin se on sopimussuhteen ylläpitämiseksi välttämätöntä, kuitenkin korkeintaan 12 kuukautta sopimuksen päättymisestä. Niiden tietojen osalta, joihin sovelletaan kirjanpitolakia, kuten laskutukseeen liittyvät tiedot säilytetään joko kuusi -tai kymmenen vuotta, kirjanpitolain mukaisesti.